0.0 00 Pengertian Cerita Rakyat Cerita rakyat mempunyai  macam-macam ataupun jenis-jenis. Namun tahukah anda, Apa Cerita rakyat tersebut , Cerita rakyat ialah  cerita yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat. […]